بنده انواع متون انگلیسی شما را به زبان فارسی روان ترجمه می کنم و در سریعترین زمان به صورت تایپ شده با کمترین قیمت ممکن تحویل خواهم داد. متون شما میتواند در هر ضمینه ای عمومی یا تخصصی باشد . این جانب دارای ielts با نمره 6 می باشد .هر صفحه شامل 250 کلمه به قیمت 2750 همراه با تایپ ترجمه. قیمت گذاری بر اساس تعداد کل کلمات صفحات شما صورت میگیرد و هر کلمه با قیمت ارزان 11 تومن محاسبه میشه