صفحه آرایی و طراحی هر صفحه معمولی 50000 تومان و صفحات خاص 65000 تومان

ارایه کار به صورت لایه باز قیمت بالاتر می باشد . امکان ویرایش و تغییرات جزئی پس از ارائه اولیه امکان دارد

متن ویرایش شده و تصاویر خاص مد نظر در ابتدای کار باید آماده باشد