بنر نسل جدید با بازخورد کلیکی بالا

برای تبلیغ خود در تلگرام و اینستاگرام با استفاده از بنر موشن گرافیک بازدید خود را افزایش دهید

نمونه بنرحرفه ای تلگرام در لینک زیر

http://s8.picofile.com/file/8317245676/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9.gif

http://s8.picofile.com/file/8317246034/2%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%AA.gif

برای مشاهده بخشی از نمونه کارها لینک مورد نظر را در مرور گر خود کپی کنید و اینتر را بزنید تا بنر مورد نظر بارگزاری شود با تشکر

 

http://s8.picofile.com/file/8296770034/%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2.gif

http://s9.picofile.com/file/8296770484/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA3.gif

http://s9.picofile.com/file/8296770626/300_600.gif

http://s7.picofile.com/file/8257977118/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_222.gif

http://s7.picofile.com/file/8257977142/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF90.gif

http://www.tarhina.com/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84.gif

http://s7.picofile.com/file/8257977184/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C.gif

http://s7.picofile.com/file/8257977218/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A82.gif

http://s6.picofile.com/file/8257977242/063.gif

http://s6.picofile.com/file/8257977750/3%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88.gif