اگر شما ایده ای در ذهن دارید یا میخواهید یک بازی زیبای 2 بعدی داشته باشید من میتونم برای شما این بازی را برای اندروید و کامپیوتر بسازم