هورشید

کسب درآمد از مهارت ترجمه : ترجمه یکی از نیاز های مهم کارفرمایان در هورشید است.

روزانه افراد زیادی نیاز به ترجمه غیر رسمی دارند و پروژه های خود را در هورشید برون سپاری میکنند.

پروژه هایی از قبیل ترجمه متن های دانشگاهی تخصصی، کتاب، مقاله، پست های تخصصی برای انتشار

در وبلاگ ها و سایت های خبری و خیلی موارد دیگر…

این نیاز فرصت مناسبی را برای مترجمان بوجود می آورد تا بصورت فریلنسینگ پروژه ها را دریافت کنند و انجام دهند.

کسب درآمد از مهارت ترجمه

اما فرق این کار با استخدام در یک مجموعه چیست؟ 

مترجم فریلنسر می بایست مستقیم با کارفرما در ارتباط باشد. یعنی شما غیر از مهارت در

ترجمه باید در بازاریابی، فروش، مذاکره، مدیریت زمان، فن بیان و کمی حسابداری نیز مهارت داشته باشید.

شما می بایست کارفرما را متقاعد کنید که شما بهترین فرد برای انجام پروژه هستید. قیمتی پیشنهاد دهید

که انجام کار برای شما صرف اقتصادی داشته باشد و شما سود کنید، با دیگران رقابت کنید و با کمک از

مهارت خود در مذاکره، پروژه را دریافت کنید.

زمان را طوری تنظیم کنید که کار را به موقع تحویل دهید تا پروژه به اختلاف نخورد و پول را تحویل بگیرید.

کمی به نظر سخت است ولی مطمئن باشید این کارها تا قبل از اینکه در آن ماهر شوید سخت به نظر می آید.

چند نکته را باید متذکر شوم که خیلی مهم است

  • بعضی افراد فکر میکنند پیشنهاد قیمت کم، مزیت رقابتی است. درصورتی که لزوما اینطور نیست. همه از مشاهده قیمت پایین شک میکنند.
  • پروژه باید برای شما سود داشته باشد تا با علاقه کار کنید و به موقع تحویل دهید.
  • اگر فریلنسرهای دیگر با قیمت پائین پیشنهاد خود را ارسال میکنند، به این معنی نیست

که شما هم حتما باید همین کار را انجام دهید.

مهارت در مذاکره برای همین است که به شما کمک کند از پیشنهاد خود دفاع کنید.

بعضی کارفرمایان قیمت برایشان مهمترین فاکتور است ولی بیشتر افراد کیفیت را فدای قیمت نمی کنند.

این چیزی است که شما از طریق صحبت با کارفرما و از طریق ارسال پیام متوجه می شوید. شاید این پ

روژه اصلا برای شما مناسب نباشد.