هورشید 

روش مقابله هورشید با کلاهبرداری :یکی از نگرانی های جدی کارفرمایان پیش پرداخت بخشی

یا کل هزینه اجرای پروژه قبل از پایان کار است. اگر شما هم این نگرانی را دارید؛ این مطلب را مطالعه کنید.

در فرایند اجرای پروژه ها مشکلاتی وجود دارد که البته مختص هورشید نیست. حتی می توان گفت

بروز این مشکلات بخشی از طبیعت کسب و کارهاست که البته با چاره اندیشی پیش از شروع کار می توان

از چالشهای مابین کارفرما و پیمانکار تا حدبالایی کاست.

یکی از این موارد چالش برانگیز، پرداخت هزینه پروژه پیش از پایان کار است. به عبارت دیگر با آنکه

هزینه را کارفرما به پیمانکار پرداخته است اما ممکن است پروژه به پایان نرسد یا پروژه انجام شده از

کیفیت مناسب برخوردار نباشد یا اینکه پیمانکار دیگر پاسخگوی کارفرما نباشد و یا اصولا امکان برقراری تماس از بین برود.

همه این اتفاقات ممکن است بدون سوء نیست قبلی انجام شود اما به هر حال از آنها به “کلاهبرداری” تعبیر می شود.

هورشید  چه راهکاری برای مبارزه با این موارد دارد؟

پرداخت امن هورشید ، برای ایجاد اطمینان در رابطه تجاری کارفرما و پیمانکار ارایه شده است.

کارفرمایان و فریلنسرهایی که در هورشید کار میکنند از طریق پرداخت امن هورشید ،

مبلغ پروژه را پرداخت یا دریافت میکنند.

کارفرما می تواند با خیال راحت، بخشی یا کل مبلغ پروژه را در ابتدا بصورت پرداخت امن واریز کند.

این مبلغ طبق نظر کارفرما تا هر زمان نزد هورشید به امانت می ماند.

از سوی دیگر کارفرما نمی تواند مبلغ امانت داده شده را پس بگیرد. مبلغ امانت داده شده نوعی

آرامش خیال برای طرفین پروژه چه فریلنسر و چه کارفرما ایجاد می کند.

در صورت اجرای موفق پروژه این مبلغ به حساب فریلنسر واریز می شود اما اگر به هر دلیل مشکلی

از طرف کارفرما یا فریلنسر پیش بیاید، طرف مقابل می تواند از طریق سیستم اختلاف ( مکانیزم ماشه ) هورشید وارد عمل شود.

 

برای مثال

اگر کارفرما پروژه ای برای ترجمه متن سفارش داده باشد اما ترجمه دریافت شده از کیفیت تعهد داده شده

از سوی فریلنسر، برخوردار نباشد؛ کارفرما می تواند از طریق سیستم حل اختلاف مشکل را مطرح کند و

پس از پایان مرحله داوری برای حل اختلاف، اگر حق با وی بود وجه پرداخت امن را پس بگیرد.

پرداخت امن در اینجا به کارفرما کمک کرده است تا جلوی ضرر مالی را بگیرد. همینطور پرداخت امن

کمک میکند تا فریلنسرها در کارها پیگیرتر باشند و با جلب رضایت کارفرمایان، زودتر هزینه کامل پروژه را دریافت کنند.

علاوه بر اینکه هورشید به کارفرمایان کمک می کند فریلنسر مناسبی برای پروژه خود پیدا کنند، به

آنها کمک می کند تا از طریق پرداخت امن هورشید، با اطمینان و خیال راحت تری با فریلنسرها کار کنند.

حتی ما مشاهده میکنیم، کارفرمایانی که با فریلنسر خود از طرق دیگر آشنا شده اند، پروژه خود را

در هورشید  ثبت میکنند تا بتوانند از سیستم پرداخت امن هورشید استفاده کنند.

پرداخت امن هورشید راهکار موثری برای جلوگیری از سوء تفاهم و احیانا اقدام برای کلاهبرداری در بازار کار آنلاین است.